Nyheter

Årsmøte 06 mars kl. 18.00

Publisert: 16/02/18 Oppdatert: 16/02/18

Vedlagt innkalling til årsmøte i SIL Symjing.

Dette er moglegheita til å påvirke funksjonar og utførelse av virket, så håper mange ser verdien i å møte.

Ikkje ver redde for oppdrag eller verv, vi gjer alle dette for barna våre og den fine idretten.

Vel møtt i SIL sitt klubblokale / vestibyla på Storhallen

 

/Userfiles/Upload/files/%c3%85rsm%c3%b8te%2006%20mars%202018(2).pdf