Norges svømmeforbund

Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910.
NSF består av 1 sentralledd, 18 kretser og 262 medlemsklubber, og i 2014 hadde NSF et aktivitetstall på 66228.

Tilknytning:
NSF er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), Lique Europeenne de Natation (LEN) og Nordic Swimming Federation Associaton (NSFA), og underkastet disse forbundenes lover og regler. Som en følge av tilslutningen til FINA er NSF den eneste organisasjon i Norge som kan organisere svømmeidrett innenfor FINAs idrettslige jurisdiksjon.


Formål:
Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov.
Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.


Norges Svømmeforbunds motto:
«Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder».


Visjon:
Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.
”Svømming” omfatter samtlige grener tilsluttet NSF, herunder svømming, stup, vannpolo og synkronsvømming.


Verdier:
Grensesprengende
Lekende
Ansvarlig
Dristig
Inkluderende

«GLAD I» VANN!

​ Les mer her